Välkommen!

Jag heter Nils Björn och startade mitt företag 2010 efter att ha jobbat inom entreprenadbranchen sedan 2002.

Under 2016 ombildades företaget till aktiebolag.

Vi har erfarenhet av de flesta förekommande arbeten inom branschen och har alla utbildningar som krävs.

Våra kunder är andra entreprenadföretag, byggbolag eller lantbrukare, men även privatpersoner och samfälligheter

Godkänd för F-skatt och är självklart fullt försäkrad.

Vi är medlemmar i MaskinEntreprenörerna

Lastning/lossning och snöröjning/halkbekämpning

Vi utför lastning och lossning med hjullastare. Vi utför också snöröjning och halkbekämpnig åt samfälligheter, vägföreningar och företag.

Enskilt Avlopp

Vår specialitet är enskilt avlopp, oavsett om det gäller reningsverk eller slamavskiljare med markbädd/infiltration så hjälper vi er från projektering till färdig anläggning. Vi tar fram bästa lösningen för Er fastighet!

Transport

Vi utför transporter med lastväxlare, det kan tillexempel vara maskiner, grus och schaktmassor.

Vi säljer och leverar även grus och jordprodukter.